V rámci vývoje energetických zdrojů se snažíme maximalizovat součinnost se zákaznicky, kteří mají zájem využívat patentované technologie v oblasti energetiky : výroba elektřiny z odpadního tepla, výroba vodíků o čistotě Vodíku dle přání: 4.0 , 5.0 , 6.0 , 7.0 (od 99,99% – 99,99999%) a využití proce snížení uhlíkové stopy ve spalinách v rámci regenerace spalin, optimalizace spotřeby a výkonu kogeneračních jednotek, implantace ORC bloků a jejích využití.

Naše služby jsou v oboru vytvoření projektu v oblasti energetiky (kogenerační jednotky,solární elektrárny,vodíkové výrobny , navržení kompletního systému, nalezení odběratelů, zprovoznění projektu, poskytovaní licenčních práv)

Snažíme se podělit z naší zkušenosti v oborech energetika. Je pro nás prioritou se podělit o znalosti a možnosti využití dostupných technologických systému pro vytvoření naší společné energetické budoucnosti.

My lidstvo směřujeme k změně a ukončení závislostí na ropě a fosilních palivech. Budoucnost leží ve využití energie ze slunce jakož to největší a nejúčinnější termonukleární reaktor a hlavně zde je energie zdarma, slunce nikomu nepatří a nemá na něj nárok.

Snažíme se s našimi partnery využít tuto energií pro nás všechny.

Uskladnění energie ze slunce pomoci vodíků a v noci nebo v případě potřeby tuto energií využít. Použít vyrobený vodík jako palivo pro vodíkové vozy. Řešení je mnoho stačí jen uchopit.