Ve standardním obchodě zákazník si odnáší řadu dokumentů a smluvního ujednání .

Přehled dokumentů

Jenom pro přehled vždy je to smlouva o které určuje rozsah plnění a povahu dodávky. Doporučujeme naším zákazníkům také servisní smlouvu jak záruční tak pozáruční. Přece se jedná o specifické technologie, které vyžadují odborné servisní zásahy a údržbu.

Pokud se jedná o technologické řešení a zákazník uvažuje o prodej výrobku plynoucí z patentových práv, obdrží také výrobní podklady, licenční ujednání, certifikační schválení pro výrobek .

V případě , že se bude jednat o dodávku obdrží zákazník od provozního manuálu vše až po zaškolení odborné obsluhy.

Zde pouze orientačně pro každý obchodní případ je vždy vše individuální.